14 Perkara Yang Perlu ANDA Lakukan Selepas Install Linux Mint 12 (Lisa)

Linux Mint 12 baru saja dilepaskan, dan dikhabarkan perkembangan sistem operasi ini lebih laju, ringan dan stabil berbanding Ubuntu 11.10. Walaupun Ubuntu 11.10 boleh install MGSE dan Mate tapi ianya belum cukup untuk tandingi Linux Mint 12. Perkara yang perlu anda lakukan selepas install Linux Mint 12 adalah asas dimana pelbagai fungsi, aplikasi, dan segalanya ditambah agar Linux Mint lebih menarik dari pelbagai aspek. Saya akan senaraikan penambahan tips dan tricks agar tweak anda menjadi di Linux Mint 12 “Lisa”. Teruskan membaca.

1. Dapatkan kesemua programs dan servis kembali ke Startup Applications

Seperti sedia maklum, command dibawah untuk unhide segalanya yang tersembunyi secara default

sudo sed -i 's/NoDisplay=true/NoDisplay=false/g' /etc/xdg/autostart/*.desktop

Sebelum :

Selepas :


Jika GNOME Login Sound tidak kelihatan di Startup Applications, cuba buka “libcanberra-login-sound.dekstop” sebagai root

gksu gedit /usr/share/gnome/autostart/libcanberra-login-sound.desktop

..dan tukar “NoDisplay=true” kepada “NoDisplay=false” secara manual.

2. Dapatkan screensaver kembali

Untuk GNOME 3 buat pengetahuan, screensavers tidak dimasukkan sekali secara default. Jadi anda perlu install xscreensaver jika hendak.

sudo apt-get remove gnome-screensaver
sudo apt-get install xscreensaver xscreensaver-gl-extra xscreensaver-data-extra

Tambah Screensaver tersebut di Startup Application untuk start automatically seperti gambar dibawah :

3. Ubah kedudukan window button (close, maximize, minimize)

Ubuntu window button style disebelah kiri

gconftool-2 -s -t string /desktop/gnome/shell/windows/button_layout "close,maximize,minimize:"

Gnome Shell default close button sahaja

gconftool-2 -s -t string /desktop/gnome/shell/windows/button_layout ":close"

Window button di sebelah kanan termasuk menu button disebelah kiri

gconftool-2 -s -t string /desktop/gnome/shell/windows/button_layout "menu:minimize,maximize,close"

Jika anda hendak revert semula ke asal Linux Mint layout

gconftool-2 -s -t string /desktop/gnome/shell/windows/button_layout ":minimize,maximize,close"

Log Out dan Login semula/ tekan ALT + F2, kemudian tekan r, tekan Enter untuk perubahan

4. Disable Guest session di login screen option

Buka “lightdm.config” sebagai root

gksu gedit /etc/lightdm/lightdm.conf

Kemudian, tambah “allow-guest=false” diakhir fail seperti contoh dibawah :

greeter-session=unity-greeter

user-session=gnome-shell

allow-guest=false

5. Login automatik sebagai user default

Buka System Settings dan cari “User Accounts” – unlock di sebelah kanan atas bucu dan tukar kepada turn automatic login on. Contoh dibawah

6. Advanced power setting

Gnome 3 boleh dilakukan sebarang tuning yang anda nak dengan install “dconf Editor” dan edit secara manual :

sudo apt-get install dconf-tools

Kemudian buka “dconf Editor” dan navigate ke org/gnome/setting-daemon/plugins/power

7. Disable bluetooth ketika startup

Buka rc.local sebagai root

gksu gedit /etc/rc.local

Tambah line “rfkill block bluetooth” atas “exit 0” seperti contoh dibawah

rfkill block bluetooth

exit 0

Simpan dan keluar. Siap

8. Create dekstop launchers

Didalam Linux Mint 12 secara default, anda boleh create new folder atau new document dengan right click context menu pada dekstop, tapi itu bukan launcher. Masuk gedit, dan paste command dibawah dalam dokumen tersebut.

gnome-desktop-item-edit ~/Desktop/ --create-new

..selepas itu simpan ia sebagai “Create New Launcher di dalam -/.gnome2/nautilus-scripts/directory seperti gambar dibawah

Kemudian right click pada file tersebut dan bawah “Permission” tab pastikan anda “Allow executing file as program” ditick. Selepas itu right click pada context menu di dekstop dan pilih “Create New Launcher” bawah Scripts:

Contoh : Create launcher bagi Firefox seperti gambar dibawah

9. Install lebih banyak gnome extension

Anda boleh masukkan PPA dibawah di Terminal

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/gnome3
 sudo apt-get update && sudo apt-get install gnome-shell-extensions-common

Kemudian masuk Synaptic dan bawah “Origin” tab seperti gambar dibawah pilih extension mana yang dikehendaki untuk diinstall

Selepas install extension, buka Advanced Setting (Gnome Tweak Tool), pilih tab Shell extensions. On/Off pada extension yang anda hendak. Log out dan login atau tekan ALT +F2, tekan r, tekan Enter semula untuk perubahan

10. Kurangkan space diantara notification area icon

Untuk kurangkan ruangan diantara icon diatas panel, buka css dibawah sebagai root > Buka Terminal > paste css dibawah

gksu gedit /usr/share/themes/Mint-Z/gnome-shell/gnome-shell.css

Kemudian cari “natural-hpadding” line dan set kepada “6px” dari “12px” yang asal seperti gambar dibawah

.panel-button {

-natural-hpadding: 6px;

-minimum-hpadding: 6px;

Selepas itu, tukarkan yang ini pula bagi username button :

#panel {

border: 1px solid rgba(255,255,255,0.2);

border-top: 0px;

border-left: 0px;

border-right: 6px;

border-radius: 0px;

Sebelum

Selepas

11. Install Ubuntu One

Tambah PPA Ubuntu One > Buka Terminal > Paste PPA dibawah

sudo add-apt-repository ppa:ubuntuone/stable

Pastikan sebelum anda melakukan perkara lain, check terlebih dahulu PPA dimana buka .list file sebagai root :

gksu gedit /etc/apt/sources.list.d/ubuntuone-stable-oneiric.list

Kemudian kedua dua line mestilah diakhiri dengan …”/ubuntu lucid main”,BUKAN …”ubuntu oneiric main”. Save dan masuk terminal, paste command dibawah

sudo apt-get update && sudo apt-get install ubuntuone-control-panel-gtk ubuntuone-client

12. Install Ubuntu Software Center

Linux Mint 12 hanya didatangkan dengan Mint’s Software Manager sebaliknya anda boleh mencuba USC di Linux Mint.

sudo apt-get install software-center

13. Install Bleachbit atau dalam Microsoft Windows dikenali sebagai CCleaner

Buka Terminal > taip command dibawah

sudo apt-get install bleachbit

14. Install Google Chrome di “Lisa” anda

Buka terminal > masukkan command dibawah

wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | sudo apt-key add -
sudo sh -c 'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'
sudo apt-get update && sudo apt-get install google-chrome-stable

Jadi itu adalah sedikit sebanyak tips dan tricks untuk tweak Linux Mint 12 “Lisa” anda agar kelihatan lebih menggoda. Segala tut yang ditunjukkan diatas disedut dari Forum Linux Mint . Selamat mencuba! 🙂

This post was last modified on April 24, 2014 9:54 pm

Syahril Hafiz: Pengasas blog SyahrilHafiz.com. Suka bertani & web enthusiast yang bercucuk tanam di laman maya. Jika anda ingin upah blogger untuk produk laku keras anda hubungi saya di halaman Pengiklanan. Biodata penuh tentang Penulis

Lihat Komen (17)